Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "Кюстендилска вода" ЕООД, насрочено за 10.01.2018г.

Дата на публикуване: 12.12.2017г.

Печат