Open menu

I. Покана за извънредно заседание на Общото събрание на АВиК- Кюстендил, насрочено за 17.09.2020 г.

II. Писмени материали по точките от дневния ред за извънредно заседание на Общото събрание на АВиК- Кюстендил, насрочено за 19.09.2020 г. :
1. Проект на Допълнително споразумение № 2
2. Бизнес План на ВиКО "Кюстендилска вода" ЕООД за регулаторен период 2017 г. - 2021 г.

Протокол № РД-18-42/17.09.2020 г.

Печат

I. Покана за свикване на извънредно заседание на Общото събрание на АВиК- Кюстендил, насрочено за 14.04.2020 г.

II. Писмени материали по точките от дневния ред за редовно заседание на Общото събрание на АВиК- Кюстендил, насрочено за 14.04.2020 г.:
1. Бизнес план на ВиК оператора „Кюстендилска вода“ ЕООД за регулаторен период 2017-2021г.
2. Допълнително споразумение № 2 към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, сключен между АВиК – Кюстендил и оператора „Кюстендилска вода“ ЕООД.

III. Съобщение за отмяна на извънредно заседание на Общото събрание на АВиК - Кюстендил насрочено за 14.04.2020 г.

Печат

I.
Покана за редовно заседание на Общото събрание на АВиК- Кюстендил, насрочено за 05.03.2020 г.

II.
Писмени материали по точките от дневния ред за редовно заседание на Общото събрание на АВиК- Кюстендил, насрочено за 05.03.2020 г. :
1. Отчет за дейността на АВиК - Кюстендил за 2019 г.
2. Отчет за изпълнение на бюджета на АВиК- Кюстендил за 2019 г.
3. Годишен финансов отчет (ГФО) на АВиК- Кюстендил за 2019 г.
4. Проект на бюджет на АВиК- Кюстендил за 2020 г.
5. Други
6. Списък на присъстващите с право на глас на редовно заседание на ОС на АВиК-Кюстендил, проведено на 05.03.2020 г.
7. Протокол от заседание на АВиК-Кюстендил, проведено на 05.03.2020 г.

Печат

I.

II. Писмени материали по точките от дневния ред за редовно заседание на Общото събрание на АВиК- Кюстендил, насрочено за 07.03.2019 г. :

Дата на публикуване: 08.02.2019г.

 

 

 

Печат