I.
Покана за редовно заседание на Общото събрание на АВиК- Кюстендил, насрочено за 05.03.2020 г.

II.
Писмени материали по точките от дневния ред за редовно заседание на Общото събрание на АВиК- Кюстендил, насрочено за 05.03.2020 г. :
1. Отчет за дейността на АВиК - Кюстендил за 2019 г.
2. Отчет за изпълнение на бюджета на АВиК- Кюстендил за 2019 г.
3. Годишен финансов отчет (ГФО) на АВиК- Кюстендил за 2019 г.
4. Проект на бюджет на АВиК- Кюстендил за 2020 г.
5. Други
6. Списък на присъстващите с право на глас на редовно заседание на ОС на АВиК-Кюстендил, проведено на 05.03.2020 г.
7. Протокол от заседание на АВиК-Кюстендил, проведено на 05.03.2020 г.

Печат

I.

II. Писмени материали по точките от дневния ред за редовно заседание на Общото събрание на АВиК- Кюстендил, насрочено за 07.03.2019 г. :

Дата на публикуване: 08.02.2019г.

 

 

 

Печат

1. 


2. Писмени материали за извънредно заседание на Общото събрание на АВиК- Кюстендил, насрочено за 04.12.2018г. :

 

Печат

Дата на публикация - 08.02.2018 г.

Печат

  • 1
  • 2