I.

II. Писмени материали по точките от дневния ред за редовно заседание на Общото събрание на АВиК- Кюстендил, насрочено за 07.03.2019 г. :

Дата на публикуване: 08.02.2019г.

 

 

 

Печат

1. 


2. Писмени материали за извънредно заседание на Общото събрание на АВиК- Кюстендил, насрочено за 04.12.2018г. :

 

Печат

Дата на публикация - 08.02.2018 г.

Печат

Дата на публикуване: 12.12.2017г.

Печат

  • 1
  • 2