СПИСЪК

на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на

Областна администрация Кюстендил, форматите в които е достъпна и място на публикуване

 

Категория информация

Формат

Място на публикуване,

раздел на ел.страница

1.

Областна стратегия за развитие на Област Кюстендил 2014-2020 г.

HTML

Областна стратегия за развитие

2.

Харта на клиента, Вътрешни правила за организация на административното обслужване, видове административни услуги, тарифи

HTML

Административни услуги

3.

Справочник на нормативните актове и стратегии, свързани с дейността на администрацията

HTML

Спровочник нормативни актове

4.

Данни за областния управител, описание на провомощията, приемно време; областни управители през годините

HTML

Областни управители

5.

Политически кабинет- информация, провомощия, приемно време

HTML

Политически кабинети

6.

Органограма и функции на администрацията- главен секретар и справочник на служителите

HTML

Областна администрация

7.

Новини

HTML

Пресцентър

8

Информация за областта

HTML

За областта

9.

Вътрешни правила и годишни отчети за достъп до обществена информация

HTML

За достъп до обществена информация

10.

Вътрешни правила за планиране и провеждане на обществени поръчки, процедури и покани

HTML

Профил на купувача

11.

Програми и проекти

HTML

Програми, проекти

12.

Отчети и доклади

HTML

Отчети и доклади

13.

Обявления за конкурси в Областна администрация- Кюстендил

HTML

Конкурси

14.

Областни съвети

HTML

Областни съвети

15.

Областни комисии

HTML

Областни комисии

16.

Обяви и покани

HTML

Обяви и покани

17.

Върнати и(или) оспорени решения; отменени заповеди на Общински съвети

HTML

Административен контрол

18.

Решения на общински съвети

HTML

Решения на общински съвети

19.

Информация за общините в област Кюстендил

HTML

Общини

20.

Списък на неправителствените организации в област Кюстендил

HTML

Неправителствени организации

21.

Списък на териториалните ведомства в област Кюстендил

HTML

Териоториални ведомства

22.

Списък на териториалните звена в област Кюстендил

HTML

Териториални звена

23.

Антикорупция и Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

HTML

Сигнали за корупция

 24.

Информация за РИК, избори и референдуми

HTML

Избори и референдуми

 

Печат

Асоциация по ВиК - Кюстендил

 

Политика за поверителност при обработване на личните данни
Правила за упражняване правата на субектите на данни

ДЛЗЛД - Камелия Костадинова
За контакт с Длъжностното лице по защита на данните:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Печат

От 28.03.2018г. на Областна администрация гр. Кюстендил, в качеството ѝ на компетентен орган по комплексно административно обслужване, е предоставен достъп до електронни услуги на Националната агенция за приходите, за издаване на удостоверение, съгласно чл. 87, ал. 11 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс

Печат

Този сайт позволява да настроите големината на шрифта в желаната от Вас посока - уголемяване или намаляване.

Ако използване настолен компютър с мишка и клавиатура ползвайте клавиш Ctrl и колелцето на мишката.

adjust zoom text size browser

При използване Айфон, Сматрфон или Таблет просто плъзнете по екрана двата пръста .

 

Печат