Viktor Qnev2

Честит празник на всички учители!

Международният ден на учителя - 5 октомври, е още един повод да Ви благодарим за незаменимата роля, която имате в нашето общество, и да поднесем своето дълбоко уважение и искрена признателност за Вашата работа!

Бъдете здрави, вдъхновени и изпълнени с енергия! 

От сърце пожелавам много творчески успехи и винаги да получавате достойна оценка за Вашия труд!

С уважение,

Виктор Янев
Областен управител на Кюстендил

 

 

 

З Д Р А В Е Й Т Е!

Мисия на Областна администрация Кюстендил:
Да провежда националната политика на изпълнителната власт на териториално ниво при спазване върховенството на закона и съдейства за оптимизиране дейността на териториалните звена на изпълнителната власт, създавайки условия за развитие на региона и икономическия му растеж чрез ефективно и прозрачно усвояване на европейски средства.

Визия на Областна администрация Кюстендил:
Утвърждаване на модернизирана и прозрачна администрация, ориентирана към резултати, насочена към честно и отговорно управление.

 

 

Анонимна анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги в Областна администрация Кюстендил:


rsz anonimna anketa logo

Благодарим Ви за отделеното време!

Вашето мнение е важно за нас!

Областна администрация Кюстендил

 

 

 

 

Печат