rsz 20190330 113421

Скъпи млади хора,

За мен е удоволствие да Ви поздравя с Международния ден на младежта!
През 1999 г. Общото събрание на ООН обявява 12-ти август за празник на младежта, а в България го отбелязваме официално от 2007 г. насам.

С честването на този ден поставяме акцент върху потенциала на младите хора, върху техните постижения и успешна реализация, върху участието им в обществения и социален живот.

Вярвам, че с мотивация, воля и оптимизъм, ще постигате мечтите и целите си. Затова Ви пожелавам да се развивате успешно и да инвестирате в своите качества ежедневно!

Честит празник!

С уважение,
Виктор Янев
Областен управител на Кюстендил

 

 

 

З Д Р А В Е Й Т Е!

Мисия на Областна администрация Кюстендил:
Да провежда националната политика на изпълнителната власт на териториално ниво при спазване върховенството на закона и съдейства за оптимизиране дейността на териториалните звена на изпълнителната власт, създавайки условия за развитие на региона и икономическия му растеж чрез ефективно и прозрачно усвояване на европейски средства.

Визия на Областна администрация Кюстендил:
Утвърждаване на модернизирана и прозрачна администрация, ориентирана към резултати, насочена към честно и отговорно управление.

 

 

Анонимна анкета за измерване удовлетвореността на потребителите на административни услуги в Областна администрация Кюстендил:


rsz anonimna anketa logo

Благодарим Ви за отделеното време!

Вашето мнение е важно за нас!

Областна администрация Кюстендил

 

 

 

 

Печат