Областният управител Виктор Янев и зам.- областният управител Радослава Чеканска се включиха в общественото обсъждане на инвестиционното намерение на Община Дупница за изграждането на туристически и ски център Дупница

on .

  Състоя се представяне на инвестиционното намерение на Община Дупница за изграждането на туристически и ски център Дупница. Залата на Общински съвет се оказа тясна да събере всички желаещи да се запознаят подробно с прединвестиционното проучване, което направи арх. Емил Леков, човекът, който е създал ски-центровете в Банско, Пампорово, Витоша и други мащабни проекти. Сред гостите в залата бяха областният управител Виктор Янев и зам.- областният Радослава Чеканска.

 "Община Дупница бе включена в инвестиционната програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, погранични, планински и слабо планински райони, което ни дава възможност да започнем реализацията на тази идея. По тази програма имаме уверението, че ще бъде осигурено финансиране в размер на 500 000 лв. за работен проект от Министерство на регионалното развитие и политика. Реализацията на тази идея е с цел подобряване жизнената среда на населението - разкриване на заетост, подобряване на инфраструктурата и развитието на целогодишен туризъм, който би повлиял позитивно на икономическото състояние общината", обяви и.д. кмет на Община Дупница Олга Китанова.     

   Капацитетът на комплекса, който включва заведения за хранене, писти за ски, паркинги и други ще бъде с капацитет за 4500 туристи дневно, а в зимния сезон ще може да поема до 2500 скиори. Вариантите за лифтове са за два или три такива в зависимост от пътя по-който се поеме, както и начина на финансиране, както и ски-влекове за отделните писти. Най-високата точка за последна спирка на лифта е 2070-2080 метра, стана ясно от презентацията на арх.Леков. Единият от вариантите е за общо 5,1 километра съоръжения и 7 371 метра писти, а другият вариант е за 13 км съоръжения и общо 17 км писти. "Възможен е, разбира се и съчетаване на двата варианта, но това е въпрос на преценка от страна на Общината. Не препоръчвам изграждането на хотели и подслони в района на самия комплекс, както е вече в цял свят. Това трябва да се реализира в населените места, т.е. селата Бистрица и Джерман, както и Дупница", допълни арх. Леков.  

   Сред дошлите да се запознаят от близо с намеренията бяха и голяма част от Планинската спасителна служба в Дупница, както и от туристическото дружество. "Каквото и да се започне да се прави, задължително трябва да бъде с участието на хората от ПСС. С тях направихме Банско, с тях трябва да се изгради и този ски-център над Дупница. Те са хората, които познават най-добре планината и ще бъдат от най-голяма полза при реализацията", заключи арх. Леков.

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ОТНОСНО НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ за възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите

on .

информационен лист

 

национален Референдум

за възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите

 

 На 25 октомври 2015 г. ще се проведе национален референдум за възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите. Гражданите на Република България ще гласуват с да или сне в отговор на следния

 

ВЪПРОС:

 

 


МОТИВИ:

 

Референдумът е форма на пряка демокрация, чрез която българският народ като суверен трябва да се произнесе по такъв важен въпрос, какъвто е възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите.

Електронното дистанционно гласуване ще допълни традиционния метод на гласуване. Много повече български граждани, живеещи зад граница, както и много граждани в страната ще могат по-лесно да упражнят конституционното си право да участват в избори и референдуми и да бъдат политически представени. Ще се осигури достъп до механизмите и начините за гласуване по електронен път, включително за избирателите със специфични физически потребности.

Дистанционното гласуване по електронен път ще позволи обобщаването на резултатите и изпращането им в електронен вид веднага след приключване на гласуването. При този вид гласуване броят на недействителните бюлетини значително ще се намали.

Дистанционното електронно гласуване се осъществява само по волята на отделния гласоподавател и не се контролира физически от представители на държавните органи. Няма необходимост от това да се отиде до предварително определена секционна избирателна комисия – гласуването може да стане от персонален компютър или телефон.

Важно е да се осигури възможност на гражданите да направят своя информиран избор, да бъдат улеснени, гласувайки на референдума, като по този начин ще се докаже, че обществото има основна роля в изграждането на демократична България.

Всеки гражданин има право да получи информация за различните позиции по въпроса на референдума. Областните управители, кметовете и техните администрации трябва активно да съдействат за получаването и разпространяването на информация, свързана с произвеждането на референдума, така че тя да достигне до всеки гражданин, било чрез информационни табла или чрез интернет страниците на съответните администрации.

Предложеният референдум съответства на изискванията на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и на Конституцията на Република България.

 

 

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ ПО ВЪПРОСА НА РЕФЕРЕНДУМА:

 

Какво означава гласуване с „ДА“:

 

Вотът с „ДА“ означава, че гласуващият подкрепя възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите.

 

Какво означава гласуване с „НЕ“:

 

Вотът с „НЕ“ означава, че гласуващият не подкрепя възможността да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите.

 

 

ВРЕМЕ, МЯСТО И РЕД ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМА:

 

Време за произвеждане на референдума:

 

Ø  В изпълнение на чл. 14 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Президентът на Република България определи дата  за произвеждане на референдума: 25 октомври 2015 г. (неделя). Референдумът ще се проведе заедно с изборите за общински съветници и кметове.

Ø  Денят за гласуване в страната започва в 6,00 ч. и приключва в 19,00 ч.

Ø  Денят за гласуване на националния референдум извън страната започва в 6,00 ч. местно време и приключва в 19,00 ч. местно време.

Ø  Когато в 19,00 ч. пред помещението за гласуване има негласували гласоподаватели, председателят и секретарят на секционната избирателна комисия установяват техния брой и самоличност.

Ø   Негласувалите гласоподаватели предават документите си за самоличност на комисията. Тези гласоподаватели се допускат до гласуване след 19,00 ч., но не по-късно от 20,00 ч. местно време.

 

Място за произвеждане на референдума:

 

Ø  Гласуването на територията на страната се провежда в избирателните секции, в които ще се гласува за общински съветници и кметове.

Ø  Гласуването извън страната се провежда в секции, образувани в изпълнение на Изборния кодекс от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България при спазване на законодателството на съответната държава.

 

 Ред за произвеждане на референдума:

 

Ø  Право да гласуват на национален референдум имат гражданите на Република България с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на страната към деня на насрочване на референдума – 10 август 2015 г.

Ø  Гласуването се провежда по актуализирани списъци от изборите за народни представители през 2014 г.

Ø  При произвеждането на националния референдум на гласоподавател, който е включен в избирателните списъци за национален референдум и за общински съветници и кметове в различни населени места и не може с искане за гласуване по настоящ адрес да гласува на референдума и изборите в едно и също населено място, може да поиска да му бъде издадено Удостоверение за гласуване на определено място. Удостоверенията се издават от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или от кметския наместник по постоянния адрес на гласоподавателя, където е включен в избирателния списък за гласуване на националния референдум, не по-късно от 14 дни преди деня на референдума. В удостоверението се посочва населеното място, за което то се издава.

Ø  Гласуването се извършва с отделни бели бюлетини. Бюлетината съдържа въпроса за провеждане на референдума „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?“ и двата възможни отговора – "Да" и "Не", изписани с еднакъв, едър шрифт.

Ø  Всеки гласоподавател гласува, като върху бюлетината отбелязва със знак "Х" или "V" избрания от него отговор "Да" или "Не", поставя бюлетината в плик, пуска плика в избирателната урна и полага подпис в списъка.

 

Цветя и поздравителен адрес от областния управител по повод първия концерт „От Моцарт до Големинов“ в гр. Кюстендил

on .

      В Художествената галерия „В. Димитров – Майстора“ гр. Кюстендил се проведе концерт „От Моцарт до Големинов, организиран от музикално сдружение „Марин Големинов“. Той бе посветен на 107-та годишнина от рождението на композитора Марин Големинов и Международния ден на музиката 1-ви октомври.

       Участваха Камерен оркестър „Орфей“ при ОКДК Перник с диригент Райчо Христов, Струнен квартет “Kamerata Orfika”, Фарадж Акбаров от Азербайджан – кларинет. Публиката имаше възможност да чуе богата програма от изпълнения на емблематичните имена като В. А. Моцарт, М. Големинов и Б. Бритън.

         С цветя и поздравителен адрес, областният управител на област Кюстендил Виктор Янев поздрави организаторите и участниците по случай концерта и им пожела занапред да се превърне в традиция. В писмото си той изказа радостта си от учредената годишна музикална награда „Марин Големинов“, гласувана  и одобрена с Решение на Общински съвет гр. Кюстендил.

         Сред присъстващите гости на събитието бяха Кметът на Кюстендил Петър Паунов, Председателят на Общински съвет Иван Андонов, служители на Областна администрация гр. Кюстендил, граждани, както и внучката на Марин Големинов – Лили Големинова, която приветства всички тях с добре дошли.

         През ноември месец ще се проведе и втория концерт наречен „В памет на най-успешния оперен изпълнител на всички времена“, организиран от музикалното сдружение.

Областният управител Виктор Янев и главният секретар Гергана Михайлова се включиха в честването на 107-та годишнина от обявяването на независима България

on .

   На 22 септември България чества своята независимост, обявена през 1908 година със специален манифест в църквата "Св. Четиридесет Мъченици" в Търново. Днес 107 години по-късно отбелязваме този празник, припомняйки си историческите събития и героичността на единния български народ в продължителните войни за освобождение.

  С издигане на българското знаме под звуците на Градския духов оркестър започна церемонията по честването на Деня на независимостта в гр. Кюстендил. Областният управител на област Кюстендил Виктор Янев и главният секретар на Областна администрация Гергана Михайлова поднесоха венец на паметника "Булаир". Община Кюстендил, представители на политически организации, сдружения, граждани и гости на Кюстендил също поднесоха своите цветя. 

Поздравителен адрес от областния управител на област Кюстендил Виктор Янев по случай 107-годишнината от независимостта на Република България

on .

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

 

       Уважаеми жители и гости на област Кюстендил,

     Днес се навършват 107 години от тържественото провъзгласяване  на България за независима държава, а 22-ри септември е обявен за официален празник. Нека днес сведем глави пред паметта на всички онези, отдали себе си и живота си в продължителните борби за независимост.

   Този исторически подвиг променя не само държавното статукво, но дава начало на една успешна общонационална кауза за свободна и силна страна, в която днес живеем. Извоюваната независимост на България се дължи на националното обединение и патриотизъм на българския народ – пример, който днес следвайки ще можем да изведем родината си към просперитет.

        От все сърце желая на всички здраве, благополучие и много успехи в свободната и независима Република България!

         Честит празник, съграждани!

        

22.09.2015 г.                                                                                                           Виктор Янев

гр. Кюстендил                                                             /Областен управител на област Кюстендил/

 

 

Областният управител на Кюстендилска област Виктор Янев получи благодарствено писмо от Главен комисар Николай Николов

on .

   15-ти септември е обявен за Професионален празник на служителите от "Пожарна безопасност и защита на населението". По този повод областният управител на Кюстендилска област Виктор Янев изпрати поздравителен адрес до комисар Гроздан Христов, главен комисар Николай Николов и служителите на "Пожарна безопасност и защита на населението" като им благодари за усърдната работа през последната година и пожела все повече успехи занапред в пожарното дело на България.

     В отговор областният управител получи благодарствено писмо от главен комисар Николов за оказаното внимание и сърдечни пожелания.

Зам.- областният управител Радослава Чеканска бе гост на Европейския ден за сътрудничество 2015 в гр. Кюстендил

on .

    В организация на Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония и Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия се проведе честване на Европейския ден на сътрудничество 2015. Тържеството бе под надслов „Общите граници ни правят по-близки“ и се състоя на площада пред Драматичния театър в Кюстендил.  

   Официални гости на събитието бяха: Радослав Чеканска, Заместник-областен управител на Област Кюстендил, Деница Николова, Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството; Посланикът на Република Македония в Република България  Негово Превъзходителство Благой Ханджиски; Посланикът на Република България в Република Македония, Негово Превъзходителство Иван Петков; Посланикът на Република Сърбия в България Негово Превъзходителство Владимир Чургус и Петър Паунов, кмет на Кюстендил.

  Основната идея на събитието е да се популяризират културата и традициите на трите държави.

   В съвместното честване под ръководството на двете програми бяха включени артистична програма, с изпълнения на традиционни народни танци от Македония и България, както и работилница за млади художници от Кюстендил, Крива паланка и Струмица. Художествената творба олицетворява европейското съктрудничество. Във втората част на тържеството беше представенo модно шоу.